lil SOLID Ez seadmed

Uus seade on tarnides puhkerežiimil. Seadme aktiveerimiseks vajuta nupp kaheks sekundiks alla või ühenda laadija laadimisavasse.

Kui seade on aktiveeritud, vilgub märgutuli ühe sekundi jooksul siniselt ja seade vibreerib samal ajal kaks korda.

Soovitame enne Iil SOLD Ez kasutamist selle täis laadida. Selleks kasuta komplektis olevat AC-toiteadapterit. Seadme täis laadimiseks kulub kuni 2 tundi.

Libista tubakapulga sisestamise osa katet ja ava see. Sisesta Fiit™ tubakapulk nii, et tubakaga osa on suunatud allapoole.

Suru pulka, kuni see puutub vastu tubakapulga sisestamise ava põhja.

Seadme käivitamiseks hoia nuppu kaks sekundit all, kuni seade hakkab vibreerima.

Eelkuumutamine kestab umbes 25 sekundit. Eelkuumutusprotsessi kestvus võib olenevalt kasutuskeskkonnast erineda.

Kui eelkuumutusprotsess lõppeb, süttivad märgutuled ja samal ajal seade vibreerib. Tubakapulk on kasutamiseks valmis.

Kasutamine: Sa saad teha kuni 14 mahvi või kasutada seadet 5 minutit, olenevalt sellest, kumb täitub varem.

Kasutuskorra viimasest 30 sekundist või viimasest kolmest mahvist teavitamiseks (olenevalt sellest, kumb saabub varem) vibreerib seade ühe korra ja märgutuli vilgub helesiniselt kuni sessiooni lõpuni.

Sessiooni lõppedes lülituvad märgutuled ja seade automaatselt välja. Sa ei pea nuppu vajutama.

Kasutuskogemuse lõppedes eemalda tubakapulk:

 • Keeruta tubakapulka ühes suunas vähemalt kolm korda ja tõmba see seadmest välja.
 • Sulge seadme kate, et vältida võõrkehade sattumist seadmesse.


Seadet saab kasutada kuni kolm korda järjest ilma et peaksite vahepeal ootama.

Pärast kolme järjestikust sessiooni (18 minuti jooksul) jahtub seade automaatselt. Oodake. Järgmist Fiit tubakapulka saate kasutada umbes 3,5 minuti pärast.

Seadme lil SOLID Ez laetuse kontrollimiseks vajuta nuppu või ühenda seade kaasasoleva USB-kaabli ja AC-toiteadapteri abil pistikupessa.

Märgutuli näitab seadme praegust laetust.

Kuigi seade Iil SOLID Ez ei pea kasutamiseks olema täis laetud, siis enne esimest kasutuskorda soovitame seadme täielikult täis laadida. Lugege täpsemalt lil veebist.

Seadme lil SOLID Ez lähtestamiseks hoia nuppu 8 sekundit all, isegi kui seade hakkab kaheks sekundiks vibreerima. Märgutuli vilgub järgemööda kaks korda punaselt, oranžilt, helesiniselt ja siniselt.

Kui seade on lähtestatud, vilgub märgutuli üks sekund helesiniselt ja samal ajal vibreerib seade kaks korda.

 • Puhastuskaabitsa kasutamiseks ava õrnalt pool, millel on ringi tähis ⊙.
 • Puhastusharja kasutamiseks ava õrnalt pool, millel on tähis mitmete täppidega.
 • Oota kuni seade jahtub ja seejärel eemalda otsik, sisesta puhastuskaabits seadme kuumutuskambrisse ja puhastamiseks keeruta tarvikut.
 • Seejärel sisesta puhastushari seadme kuumutuskambrisse ja puhastamiseks keeruta harja.

Seadme kuumusega puhastamiseks vajuta nuppu kiiresti 5 korda (kahe sekundi jooksul). Märgutuli vilgub oranžilt 90 sekundit ja puhastusprotsess toimub automaatselt.

Kui puhastusprotsess lõppeb, kustub märgutuli automaatselt ja seade vibreerib 2 korda.

*Kuumusega puhastamine tähendab kuumutuselemendi külge nakkunud jääkide kuumutamist. Kuumutuselement võib minna väga kuumaks, seega ärge laske kuumusega puhastamise ajal ega vahetult pärast seda midagi kuumutuselemendiga kokku puutuda.

Uus phastustarvik on tõhus vahend kõvade tubakajääkide eemaldamiseks, mis kogunevad ümber kuumutusnõela ja otsiku sisse.

Kuumutusnõela ümber puhastamiseks kasuta puhastutarviku puhastuskaabitsa poolt („auguga“ pool)

 • eemalda otsik
 • sisesta puhastuskaabits seadme kuumutuskambrisse
 • jääkide eemaldamiseks keeruta mitu korda kaabitsat seadmes.

Seadme otsiku puhastamiseks kasuta puhastustarviku „harjaga“ poolt (väljaulatuva nõelaga pool):

 • sisesta puhastustarvik otsikusse alt poolt
 • keeruta harjakest mitu korda otsikus

Tubakalõhna vähendamiseks pärast kõvade osakeste eemaldamist kasuta puhastuspulki.

Püsivalt põlev punane märgutuli 2 sekundi jooksul koos kahe vibreerimisega -> aku on tühi

Laadi oma seadet.

Punane märgutuli vilgub 5 korda -> seadme rike

Seadme lähtestamiseks hoia nuppu 8 sekundit all, isegi kui seade hakkab kaheks sekundiks vibreerima.

Oranž märgutuli vilgub 3 korda -> seade peab jahtuma või seadme temperatuur ületab lubatud töötemperatuuri

Pärast kolme järjestikust kasutuskorda (18 minuti jooksul) - oranž märgutuli näitab, et seade peab jahtuma. Seade lülitub automaatselt jahtumisrežiimile. Oota. Järgmist tubakapulka saaa kasutada umbes 3,5 minuti pärast.

See võib näidata ka seda, et temperatuur on ületanud töötemperatuuri ~ 0 - 40 ℃.

Oranž märgutuli vilgub 2 korda -> vedelik on seadmesse sattunud

Ära kasuta seadet ja kuivata seda, kuni märgutuli lõpetab vilkumise.

Kui märgutuli jääb vilkuma, võta ühendust meie klienditeenindusega 800 2900 või külasta lähimat Q-store poodi.

Roheline märgutuli vilgub ja seade ei reageeri -> seade on värskendamise režiimil

Värskendamisprotsessi katkestamiseks ühenda seade vooluallikast lahti.

Ebameeldiv lõhn võib olla põhjustatud mitteregulaarsest või -täielikust puhastamisest. Soovitame seadet regulaarselt puhastada pärast ühe paki Fiit tubakapulkade kasutamist.

Kui jätkad seadme kasutamist ilma sinna tekkinud sodi või jääke eemaldamata, võib seade jäägid kuumutada, mis omakorda põhjustab ebameeldivat lõhna.

Kui sul tekib raskusi Fiit tubakapulga sisestamisega, toimi järgmiselt.

 1. Veendu, et kasutad Fiit tubakapulka ja mitte muud toodet.
 2. Veendu, et tubakapulga sisestamisel seadmes ei oleks jääke. Jääkide eemaldamiseks tõmba otsik seadmest välja, puhasta seade, pane otsik tagasi ja proovi tubakapulka uuesti sisestada.
 3. Ära unusta keerutada tubakapulka rohkem kui 3 korda ühes suunas, enne kui tõmbad tubakapulga seadmest välja. Nii väldid jääkide tekkimist seadmesse.
 4. Veendu, et sisestad tubakapulga õiget pidi. Fiit tubakapulk tuleb sisestada nii, et tubakaosa on suunatud allapoole. Kui sisestad selle tagurpidi, võib sisestamisel tekkida raskusi.
 5. Kui Fiit tubakapulk peaks seadmes katki minema, tuleb katkine tubakapulk eemaldada:

• tõmba otsik välja ja katkine tubakapulk peaks koos otsikuga välja tulema. Purunenud osa kätte saamiseks koputa õrnalt otsikut.

• Kui see ei õnnestu, proovi seadmesse jäänud pulga osa hambaorgiga välja saada.

• Ära kasuta purunenud tubakapulkade eemaldamiseks teravaid tööriistu, sest võid seadet kahjustada.

• Ära sisesta seadmesse metallesemeid.

• Probleemide korral pöördu lähimasse Q-store poodi, kus meie esindajad saavad sind aidata.

6. Kontrolli, kas tubakapulgad on jäänud niiskuse või kõrge temperatuuri kätte. Neid tuleb hoida kuivas kohas, et vältida tubakasegu kokku kleepumist. Proovi uut tubakapulka pakendist, mis ei ole niiskusega kokku puutunud.

7. Kui ükski ülaltoodud lahendustest ei toimi, võta ühendust meie klienditoega 800 2900 või külasta lähimat Q-store poodi.

Peamine erinevus on kuumutamise tehnoloogias – lil SOLID Ez seadmes toimub kuumutamine keraamikast kuumutusnõelaga, kuid seadmes IQOS ILUMA ONE kasutatakse kuumutamiseks Smartcore Induction SystemTM tehnoloogiat ja kuumutuslaba puudub. Sellest tulenevalt on erinev ka nende seadmete hooldus – ühtlase kasutuskogemuse säilitamiseks tuleb lil SOLID Ez seadet regulaarselt puhastada. Kuid IQOS ILUMA ONE seadet ei ole vaja puhastada, sest seadmesse ei jää mingeid tubakajääke.

 • Erinevalt seadmest IQOS 3 DUO, millel on taskulaadija ja hoidja, on lil SOLID Ez kõik-ühes seade.
 • Kui lil SOLID Ez seadmes kasutatakse kuumutusnõelaga tehnoloogiat, siis seadmes IQOS 3 DUO kasutatakse kuumutuslaba kuumutamiseks. Ent mõlemad seadmed kuumutavad toodet seestpoolt.
 • Kui lil SOLID Ez seade tagab kolm järjestikust kasutuskorda, siis IQOS 3 DUO kaks.
 • lil SOLID Ez on mõeldud kasutamiseks koos Fiit tubakapulkadega ja IQOS 3 DUO on mõeldud kasutamiseks koos HEETS tubakapulkadega. Kuid tehniliselt võid kasutada HEETS tubakapulki ka koos lil SOLID Ez seadmega.
 • Pärast seadme lil SOLID kasutamist tuleb tubakapulka enne selle välja võtmist vähemalt kolm korda keerutada. IQOS 3 DUO puhul ei ole vaja seda teha.