IQOS ILUMA seadmed

 1. Sisesta TEREA tubakapulk filtril toodud jooneni seadmesse, kuni hoidja hakkab vibreerima ja tuli/tuled vilkuma. Kuumutamine algab automaatselt või hoia selleks nuppu all 1 sekund.
 2. Kui hoidja vibreerib uuesti ja tuled jäävad püsivalt põlema, võid hakata seadet kasutama.
 3. Kui kasutuskorra lõpuni on 30 sekundit ehk kaks mahvi, hakkab hoidja vibreerima ja vilgub valge tuli / vilguvad valged tuled.
 4. Viska tubakapulk kohe pärast kasutamist ära. Võta tubakapulk lihtsalt hoidjast välja ja viska see ära vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele.
 5. Hoidja laadimiseks sisesta see laadiasse

IQOS ILUMA on mõeldud TEREA tubakapulkadega kasutamiseks. HEETS tubakapulki ei saa IQOS ILUMA seadmetega kasutada.

Ära kasuta TEREA tubakapulki koos eelmiste põlvkondade IQOS seadmetega, kuna see võib sinu seadet kahjustada. TEREA tubakapulkades on metallosa. TEREA tubakapulki ei tohi alla neelata ega koost lahti võtta – nendes on terav metallosa, mis võib allaneelamise korral raskeid vigastusi põhjustada. Hoia lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. 

Seadme algseadistamiseks pane hoidja kaasaskantavasse laadijasse ning hoia nuppu 10 sekundit all, seejärel vabasta nupp. Kõik tuled kustuvad, vilguvad kaks korda ning süttivad algseadistamise kinnitamiseks põlema. Ongi kõik, valmis!

Allesjäänud kasutuskordade arvu kontrollimiseks on mitu võimalust. Seda saad kontrollida hoidjalt või ka kaasaskantavalt laadijalt kui oled sellesse hoidja sisetsanud. Toimi nii:

Hoidjalt kontrollimine: Kalluta hoidjat enda poole või vajuta nupule. Tuled süttivad ja näitavad akutaset. Kui kaks tuld põlevad, on hoidja valmis kaheks kasutuskorraks, üks tuli tähendab, et akut jätkub vaid üheks kasutuskorraks.

Kaasaskantavalt laadijalt kontrollimine: Pane hoidja kaasaskantavasse laadijasse ja vajuta laadija küljenuppu. Kaasaskantava laadija tuli süttib. Kui kaks tuld põlevad, on hoidja valmis kaheks kasutuskorraks, üks tuli tähendab, et akut jätkub vaid üheks kasutuskorraks. Kõik on valmis tubakakogemuse alustamiseks.

Kaasaskantava laadija aku taseme kontrollimine on lihtne. Vajuta laadija küljenupule. laadija tuled süttivad ja näitavad aku taset:

 • 4 VALGET tuld tähendavad, et aku on täielikult laetud;
 • 3 VALGET tuld tähendavad, et aku on 75% laetud;
 • 2 VALGET tuld tähendavad, et aku on 50% laetud;
 • 1 VALGE tuli tähendab, et aku on 25% laetud.

KOLLASED vilkuvad tuled hoidjal: see tähendab, et aku on tühi ja hoidjat tuleb laadida. Laadimine läheb ruttu. IQOS ILUMA hoidja laadimisajad:

 • 1 min ja 50 sek 0-1 kasutuskorraks*
 • 3 min ja 25 sek 1-2 kasutuskorraks*
 • 5 min ja 15 sek 0-2 kasutuskorraks*

*Palun tutvu lõiguga aku kvaliteedi halvenemise kohta.

PUNANE vilkuv märgutuli hoidjal: pead hoidja kaasaskantavasse laadijasse panema ja seadme algseadistama.

VALGE tuli vilgub hoidal kaks korda: see tähendab, et sinu IQOS ILUMA on väljaspool vajalikku töötemperatuuri (0 °C -40 °C).


Seadme laadimine on lihtne, ent ära unusta, et ohutuse tagamiseks peaksid kasutama IQOS ILUMA jaoks mõeldud adapterit ja laadimisjuhet. Just pakendist võetud kaasaskantava laadija aku täiesti täis laadimiseks kulub umbes 135 minutit ning hoidja aku täiesti täis laadimiseks kuni 10 minutit. Hoidja laadimisajad:

 • 1 min ja 50 sek 1 kasutuskorraks*
 • 3 min ja 25 sek 1-2 kasutuskorraks*
 • 5 min ja 15 sek 0-2 kasutuskorraks*
 • ja 10 min ja 05 sek pärast esmakordselt karbist võtmist*

*Palun tutvu lõiguga aku kvaliteedi halvenemise kohta.


Jah, aga ainult põlvkonna IQOS 3 seadmetele mõeldud laadimisjuhet ja toiteadapterit.

IQOS ILUMA on sulle mõnusama elamuse tagamiseks uute nutifunktsioonidega.

Automaatkäivitus.

Kui oled TEREA tubakapulga õigesti sisestanud, hakkab hoidja vibreerima, mis tähendab, et tehnoloogia SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™ hakkas automaatselt tubakat eelsoojendama. Nupule vajutades saad kuumutamise ka manuaalselt käivitada.

Hoidja kontrollimine.

See nutižest võimaldab kontrollida, kui kaua saad veel hoidja akut kasutada. Kui sa seadet parajasti ei kasuta, kalluta hoidjat enda poole ning hoidjal süttivad tuled näitavad aku taset.

Kasutuskorra lõpuni jäänud aja kontrollimine.

Tee topelt puudutus hoidjal ning seade annab vibratsioonidega märku, kui palju aega on jäänud kasutuskorra lõpuni. Näiteks:

 • 3 vibratsiooni = 75-50%
 • 2 = 50-25%
 • 1 = <25%.


Kui sinu IQOS ILUMA ei käivitu automaatselt, toimi järgmiselt:

 • Veendu, et kasutad TEREA tubakapulki
 • Veendu, et sisestad need hoidjasse õigetpidi
 • Pane hoidja kaasaskantavasse laadijasse ja vii läbi ALGSEADISTAMINE. Selleks hoia laadija nuppu all 10 sekundit, kuni tuled kustuvad. ALGSEADISTAMINE on edukalt läbi viidud, kui vabastad nupu ja tuled vilguvad kaks korda.
 • Kui hoidja käivitub iseenesest, kui selles ei ole TEREA tubakapulka:
 • Pane hoidja kaasaskantavasse laadijasse ja vii läbi ALGSEADISTAMINE. Selleks hoia kaasaskantava laadija nuppu all 10 sekundit, kuni tuled kustuvad. ALGSEADISTAMINE on edukalt läbi viidud, kui vabastad nupu ja tuled vilguvad kaks korda.
 • Ära unusta, et saad seadme ka manuaalselt käivitada. Pane selleks TEREA tubakapulk hoidjasse ja hoia kasutuskorra alustamiseks nuppu all kaks sekundit. Kui seade ei hakka siiski tööle, külasta lähimat Q-store poodi ja meie müüja lahendab selle probleemi või helistage meie kõnekeskusesse.