Mentoolikeeld

Keelatud toodete seas on hetkel mentooliga ja/või kapsliga rikastatud sigaretid ning mentooliga isekeeratav tubakas.

20. mai seisuga on mentooliga rikastatud sigaretid EU turgudel keelatud, sealhulgas Duty Free müügipunktides.                         

Antud keeld tuleneb Euroopa tubakatoodete direktiivist (TPD 2014/40/ES), mis jõustus 19. mail 2014, ja hakkas EU liikmesriikides kehtima 20. mail 2016. Direktiiv keelas nii sigaretid kui MYO(isekeeratav tubakas) , mille omadusteks on iseloomustavad maitsed, hõlmates enda alla selgelt arusaadav tubakast erinev lõhn või maitse. Mentooliga rikastatud sigarettidele kehtib keeld alates 20. mai 2020.