Oluline teave.

Head Ülemineku Tavad Philip Morris International (PMI) toodetele.

PMI pakub erinevaid kvaliteetseid, teaduslikult põhjendatud suitsuvabu tooteid, mis on paremad valikud kui suitsetamise jätkamine. Meie visioon on see, et meie suitsuvabad tooted asendavad ühel päeval sigaretid.

 1. Sigarettide suitsetamine põhjustab tõsiseid haigusi ja tekitab sõltuvust. Iga suitsetaja jaoks on parim otsus tubaka ja nikotiini kasutamine täielikult lõpetada.
 2. Alaealised ei tohiks mitte mingil kujul tarbida tubakat ega nikotiini.
 3. PMI suitsuvabad tooted on mõeldud täiskasvanutele, kes muidu jätkaksid suitsetamist või kasutaksid muid nikotiinitooteid.
 4. Me ei paku PMI suitsuvabu tooteid inimestele, kes pole kunagi tubakat ega nikotiinitooteid kasutanud või kes on tubaka ja nikotiinitoodete kasutamise lõpetanud. Meie suitsuvabad tooted ei ole suitsetamisest loobumise jaoks alternatiivid ega ole mõeldud lõpetamise abistamiseks.
 5. PMI suitsuvabad tooted ei ole riskivabad ja sisaldavad nikotiini, mis tekitab sõltuvust. Siiski on suitsuvabale tootele üleminek parem valik kui suitsetamise jätkamine.
 6. Toetame meie täiskasvanud suitsuvabade toodete kasutajaid nende ülemineku teekonnal vastavate teadmiste ja juhistega.
 7. Selleks, et tarbijad saaksid tunda suitsuvabade toodete eeliseid, peavad nad neile täielikult üle minema ja sigarettide suitsetamise lõpetama.
 8. Teavitame tarbijaid kõikidest relevantsetest ohutusalastest aspektidest, mis meie suitsuvabasid tooteid puudutavad.

Ohutushoiatused ja juhised.

Tubakas ja nikotiin.
 • PMI poolt pakutavad kuumutusseadmega kasutatavad kuumutatavad tubakatooted ja e-sigaretid koos vastavate kapslitega sisaldavad nikotiini, mis tekitab sõltuvust.
 • PMI poolt pakutavad kuumutusseadmed ja e-sigaretid ei ole riskivabad. Parim viis tubaka ja nikotiiniga seotud terviseriskide vähendamiseks on lõpetada tubaka ning nikotiini kasutamine.
 • Mõnedel nikotiini sisaldavate toodete kasutajatel võivad tekkida kõhuvalu, valu rinnus, lämbumistunne, köha, hingamisraskused, pearinglus, suukuivus, kurgukuivus, igemepõletik, peavalu, halb enesetunne, ninakinnisus, iiveldus, suuärritus, südamepekslemine, kurguärritus ja oksendamine.
 • Nikotiini sisaldavaid tooteid ei tohi kasutada inimesed, kellel on südamehaigused või nende risk, diabeetikud, epileptikud ega isikud, kellel esineb haigushooge.
 • Nikotiini sisaldavaid tooteid ei tohi kasutada raseduse ega imetamise ajal. Kui oled rase, toidate last rinnaga või arvate, et võite olla rase, peaksite suitsetamisest ja nikotiinist täielikult loobuma.
 • Suitsetamisest loobumisel või üleminekul PMI poolt pakutavatele kuumutusseadmetele või e-sigarettidele ja nendega kasutatavatele kuumutatavatele tubakapulkadele, e-sigareti kapslitele või muudele nikotiini sisaldavatele toodetele võib osutuda vajalikuks kohandada teatud ravimite (nt teofülliin, klosapiin, ropinirool) annuseid.
 • Kui sul tekib küsimusi seoses sellega, kas peaksid olemsoleva terviseseisundi tõttu kasutama PMI poolt pakutavaid kuumutusseadmeid või e-sigarette, konsulteeri tervishoiutöötajaga.
Kuumutatavate tubakatoodete kasutamine.
 • Kasuta kuumutusseadet ja e-sigaretti vaid spetsiaalselt neile loodud kuumutatavate tubakapulkadega või e-sigareti kapslitega.
 • Ära mingil moel muuda kuumutatavaid tubakatooteid ega lisa neile mingeid aineid. See võib põhjustada vigastusi.
 • Ära muuda ega proovi uuesti täita VEEV ONE kaplseid või lisada neile mingeid aineid. See võib põhjustada vigastusi.
 • Ära kasuta VEEV ONE seadet kui VEEV ONE kapsel tundub olevat kahjustatud, rikutud, katki või lekib.
Enne toote kasutamist peaksid kasutajad lugema läbi kõiki ohutushoiatused ja juhiseid, mis sisaldavad olulist ohutusalast teavet toote kasutamise kohta.

Ohutushoiatused ja juhised IQOS 2.4 PLUS kasutajale

Ohutushoiatused ja juhised IQOS 3 DUO kasutajale

Ohutushoiatused ja juhised IQOS ORIGINALS DUO kasutajale

Ohutushoiatused ja juhised VEEV NOW kasutajale

Ohutushoiatused ja juhised VEEV ONE kasutajale

Ohutushoiatused ja juhised VEEV ONE kapslite kasutajale

Ohutushoiatused ja juhised lil SOLID Ez kasutajale

Ohutushoiatused ja juhised ILUMA ONE kasutajale

Ohutushoiatused ja juhised ILUMA kasutajale

Ohutushoiatused ja juhised ILUMA PRIME kasutajale

Aku tööomaduste halvenemine.

PMI poolt pakutavad seadmed ja e-sigaretid, sealhulgas hoidjad, sisaldavad liitiumioonakut. Seadmetes olev liitiumioonaku on kuluv komponent, mille tööomadused halvenevad kasutamise ja vanusega. See on loomulik protsess, mis on ühine kõigile laetavatele liitiumioonakudele. Aku vananedes väheneb akus sisalduvate aktiivsete koostisainete energia säilitamise võimekus, mille tulemusel väheneb jäädavalt aku maksimaalne võimsus ja kasutatav energia. Lisaks muutuvad aktiivsed koostisosad energia edastamisel vähem tõhusaks, mille tagajärjel väheneb aku võime tagada piisavalt energiat elektrooniliste seadmete osade tööks. Selle tulemusena võib tunduda, et kasutuskogemus on lühem, mahvide arv või kasutamise keskus täislaetud akuga võib väheneda, teise järjestikuse kasutamise kestus võib olla lühem või teist korda järjest ei saagi kasutada või seadme mõned funktsioonid, nagu automaatne käivitamine, ei pruugi toimida.

Aku on keemiline süsteem, mille laadimiseks ja tühjenemiseks on vajalik teatud temperatuurivahemik, et aku töötaks optimaalselt ja et aku mahtuvuse vähenemine oleks minimeeritud kogu selle eluea jooksul. Kuigi sinu seadmel on kindel töövahemik, mille piires seade töötab, halvendab selle vahemiku äärmistes piirides töötamine sinu aku tööomadusi kiiremini. Sinu seadmel on kohandatud tarkvara laadimisparameetrite juhtimiseks, et pikendada seadme kasutusiga. Need algoritmid toetavad küll aku kestvust, kuid ei suuda siiski täielikult leevendada liitiumakude normaalseid vananemise mehhanisme. Seadme kasutamine kõrgetel ja madalatel temperatuuridel kiirendab aku tööomaduste halvenemist. Isegi kui sa seadet ei kasuta, sisaldavad patareid keemilisi süsteeme, mille tööomadused võivad aja jooksul halveneda. Aku tööomaduste halvenemise protsessi aeglustamiseks soovitame seadet laadida soovitatud temperatuurivahemikus, mitte hoida seda pikka aega tühjana ning kasutada seadmega kaasasolevaid laadimiskaableid ja toiteadaptereid vastavalt kasutusjuhenditele.

Täiendavat olulist teavet leiate KKK osast siin.

Tarbijakommunikatsiooni leiate kogu veebisaidilt ja muudest puutepunktidest, mis pärinevad järgmistest PMI poolt pakutavate kuumutatavate toodete ja e-sigarettide allikatest:

IQOS jätab hammastele* oluliselt vähem plekke kui sigaretid. Oluline teave! Kui hammastel on juba plekid, ei muuda IQOS-ele üleminek nende plekkide värvi.

See toode on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele ega ole riskivaba. Nikotiin tekitab sõltuvust.

* Allikas: Šveitsis elluviidud mittekliiniline laboriuuring inimese hammastel ja kõige enam kasutatavatel hambakomposiitidel. Vastupidiselt tegelikele tingimustele ei puutunud hambad uuringu käigus kokku muude plekke põhjustavate ainetega, nagu kohv, tee või vein, mis võivad tulemusi mõjutada.


IQOS mõjutab sind ümbritsevat õhku oluliselt vähem kui sigaretid. Seda tõendavad rahvusvaheliste standardite kohaselt ellu viidud õhukvaliteedi testid.

See toode on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele ja ei ole riskivaba. Nikotiin tekitab sõltuvust.

* Allikas: ISO standardite järgi ellu viidud PMI uuringus simuleeriti reaalseid stsenaariume ja tugineti kehtivate õhukvaliteedi juhistega kehtestatud piirmääradele.


IQOS-est eraldub tavaliste sigarettidega võrreldes 95% vähem kahjulikke keemilisi ühendeid.*

Oluline teave! See ei tähenda tingimata riski vähenemist 95% võrra.* „95% vähem“ tähistab kahjulike keemiliste ühendite (välja arvatud nikotiin) taseme keskmist vähenemist võrreldes võrdlussigareti (3R4F) suitsuga.

See toode on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele ja ei ole riskivaba. Nikotiin tekitab sõltuvust.


IQOS-est eraldub sigarettidega võrreldes keskmiselt 95% vähem kahjulikke keemilisi ühendeid.*

Oluline teave! See ei tähenda tingimata riski 95% vähenemist.

* Paljude kahjulike keemiliste ühendite (v.a nikotiin) taseme keskmine vähenemine võrreldes võrdlussigareti (3R4F) suitsuga.

See toode on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele ja ei ole riskivaba. Nikotiin tekitab sõltuvust.


Täielik üleminek IQOS-ele on vähem kahjulik kui suitsetamise jätkamine.*

See toode on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele ega ole riskivaba. Nikotiin tekitab sõltuvust.

* Allikas: Põhineb IQOS-e kohta saadaoleval terviklikul tõendusmaterjalil võrreldes suitsetamise jätkamisega.


IQOS põhineb ulatuslikel ja kindlatel kliinilistel tõenditel*, mis näitavad, et IQOS-e kasutamine ohustab tervist vähem kui suitsetamise jätkamine.

See toode on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele ega ole riskivaba. Nikotiin tekitab sõltuvust.

* Allikas: Põhineb IQOS-e kohta saadaoleval terviklikul tõendusmaterjalil võrreldes suitsetamise jätkamisega.

Sigaretid tekitavad tõrva, IQOS ei tekita.

Tõrv on pärast sigareti põlemist tekkivast suitsust pärinev jääk. IQOS ei tekita tõrva, sest selles kuumutatakse tubakat, mitte ei põletata seda. See tekitab aerosoolijääke, mis on tõrvaga võrreldes täiesti erinevad ja sisaldavad oluliselt vähem kahjulikke keemilisi ühendeid.* Täielik üleminek IQOS-ele on vähem kahjulik kui suitsetamise jätkamine.**

Oluline teave! Kuigi IQOS ei tekita tõrva, ei ole see siiski riskivaba.

* Paljude kahjulike keemiliste ühendite (v.a nikotiin) taseme keskmine vähenemine võrreldes sigaretisuitsuga.

** Allikas: Põhineb IQOS-e kohta saadaoleval terviklikul tõendusmaterjalil, milles võrreldakse IQOS-e kasutamist suitsetamise jätkamisega.

See toode on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele ega ole riskivaba. Nikotiin tekitab sõltuvust.

Sigaretid tekitavad suures koguses vingugaasi – IQOS tekitab oluliselt väiksemas koguses vingugaasi.

Sigarettides põletatakse tubakat, mis tekitab suures koguses vingugaasi. IQOS ei põleta tubakat, vaid kuumutab seda, tekitades sigarettidega võrreldes keskmiselt 98% vähem vingugaasi (CO) ja oluliselt vähem muid kahjulikke keemilisi ühendeid.*

Oluline teave! See ei tähenda riski vähenemist 98% võrra.

*Allikas: Me mõõtsime mõnede kahjulike keemiliste ühendite taset, millest teavitamise on tunnustatud rahvatervise organisatsioonid seadnud prioriteediks, ja need on vähenenud keskmiselt 95% võrreldes sigaretisuitsuga (nikotiin välja arvatud).

See toode on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele ega ole riskivaba. Nikotiin tekitab sõltuvust.


Üle 14,7 miljoni täiskasvanud suitsetaja on lõpetanud tubaka põletamise ja alustanud tubaka kuumutamist IQOS-ega.*

See toode on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele ega ole riskivaba. Nikotiin tekitab sõltuvust.

* Allikas: PMI finantsaruanded või hinnangulised prognoosid, IQOS-e kasutajapaneelid ja PMI turu-uuring. 2021. aasta juuli seisuga. IQOS-e kasutajad, kes on sigarettidest täielikult loobunud ja kelle jaoks PMI kuumutatavad tubakapulgad moodustavad vähemalt 70% kuumutatava tubaka tarbimisest viimase seitsme päeva jooksul.


IQOS-e kasutajaid on maailmas üle 20,1 miljoni*, neist 14,7 miljonit** on sigarettidest täielikult loobunud.

See toode on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele ega ole riskivaba. Nikotiin tekitab sõltuvust.

* Allikas: PMI finantsaruanded või hinnangulised prognoosid, IQOS-e kasutajapaneelid ja PMI turu-uuring. Olukord 2021. aasta juuli seisuga.* IQOS-e kasutajad, kelle jaoks kuumutatavad tubakapulgad moodustavad viimase seitsme päeva jooksul vähemalt 5% nende igapäevasest tubakatarbimisest.

** IQOS-e kasutajad, kes on sigarettidest täielikult loobunud ja kelle jaoks PMI kuumutatavad tubakapulgad moodustavad vähemalt 70% kuumutatava tubaka tarbimisest viimase seitsme päeva jooksul.


Tuhanded täiskasvanud suitsetajad kogu maailmas lähevad iga päev üle IQOS-ele.

* Allikas: 2021. aasta märtsi seisuga Ainult kuumutatavate, mitte põletatavate toodete kasutajad, kelle jaoks PMI kuumutatavad tubakapulgad moodustavad vähemalt 70% kuumutatava tubaka tarbimisest viimase seitsme päeva jooksul. PMI finantsaruanded või hinnangulised prognoosid, IQOS-e kasutajapaneelid ja PMI turu-uuring.

Iga päev lõpetavad tuhanded täiskasvanud suitsetajad üle maailma tubaka põletamise ja hakkavad tubakat IQOS-ega kuumutama.*

* Allikas: 2021. aasta märtsi seisuga. Ainult kuumutatavate, mitte põletatavate toodete kasutajad, kelle jaoks PMI kuumutatavad tubakapulgad moodustavad vähemalt 70% kuumutatava tubaka tarbimisest viimase seitsme päeva jooksul. PMI finantsaruanded või hinnangulised prognoosid, IQOS-e kasutajapaneelid ja PMI turu-uuring.

Enamik suitsetajaid, kes lähevad üle IQOS-ele, loobuvad sigarettidest täielikult.*

* Allikas: PMI finantsaruanded või hinnangulised prognoosid, IQOS-e kasutajapaneelid ja PMI turu-uuring.

IQOS on nr 1 kuumutatav tubakatoode.*

* Allikas: PMI üleilmne hinnang kuumutatavate tubakatoodete müügile turul 2021. aasta veebruari seisuga (v.a Hiina ja USA).

VEEV eraldab, sigarettidega võrreldes, vähem lõhna*

*Allikas: 2019. aasta detsembris ja 2020. aasta augustis Ukrainas läbi viidud uuring, milles osales kokku 596 täisealist suitsetajat, kuumutatava tubakatoote või e-sigareti kasutajat.

VEEV jätab, võrreldes sigarettidega, vähem püsivat lõhna.*

*Allikas: 2019. aasta detsembris ja 2020. aasta augustis Ukrainas läbi viidud uuring, milles osales kokku 596 täisealist suitsetajat, kuumutatava tubakatoote või e-sigareti kasutajat.

VEEV jätab, võrreldes sigarettidega, kätele, juustele ja riietele vähem püsivat lõhna.*

*Allikas: 2019. aasta detsembris ja 2020. aasta augustis Ukrainas läbi viidud uuring, milles osales kokku 596 täisealist suitsetajat, kuumutatava tubakatoote või e-sigareti kasutajat.

VEEV jätab, võrreldes sigarettidega, vähem lõhna mööblile ja kangastele.*

*Allikas: 2019. aasta detsembris ja 2020. aasta augustis Ukrainas läbi viidud uuring, milles osales kokku 596 täisealist suitsetajat, kuumutatava tubakatoote või e-sigareti kasutajat.

Kuna VEEV, võrreldes sigarettidega, eraldab vähem lõhna, häirib see tõenäoliselt vähem teid ümbritsevaid inimesi.*

*Allikas: 2019. aasta detsembris ja 2020. aasta augustis Ukrainas läbi viidud uuring, milles osales kokku 596 täisealist suitsetajat, kuumutatava tubakatoote või e-sigareti kasutajat.

VEEV ei jäta sigarettidega võrreldes peaaegu mingit lõhna.*

*Allikas: 2019. aasta detsembris ja 2020. aasta augustis Ukrainas läbi viidud uuring, milles osales kokku 596 täisealist suitsetajat, kuumutatava tubakatoote või e-sigareti kasutajat.

VEEV ei jäta halba lõhna.*

*Allikas: 2019. aasta detsembris ja 2020. aasta augustis Ukrainas läbi viidud uuring, milles osales kokku 596 täisealist suitsetajat, kuumutatava tubakatoote või e-sigareti kasutajat.

VEEV aur hajub kiiremini kui sigaretisuits.*

*Allikas: 2019. aasta detsembris ja 2020. aasta augustis Ukrainas läbi viidud uuring, milles osales kokku 596 täisealist suitsetajat, kuumutatava tubakatoote või e-sigareti kasutajat.

Pärast VEEV-i kasutamist lõhnab mu hingeõhk paremini kui sigarettide puhul.*

*Allikas: 2019. aasta detsembris ja 2020. aasta augustis Ukrainas läbi viidud uuring, milles osales kokku 596 täisealist suitsetajat, kuumutatava tubakatoote või e-sigareti kasutajat.

Pärast VEEV-i kasutamist tunnen inimestega suheldes ennast mugavamalt kui pärast sigareti suitsetamist.*

*Allikas: 2019. aasta detsembris ja 2020. aasta augustis Ukrainas läbi viidud uuring, milles osales kokku 596 täisealist suitsetajat, kuumutatava tubakatoote või e-sigareti kasutajat.

Pärast VEEV-i kasutamist jääb suhu vähem ebameeldivat tunnet ja järelmaitset kui pärast sigareti suitsetamist.*

*Allikas: 2019. aasta detsembris ja 2020. aasta augustis Ukrainas läbi viidud uuring, milles osales kokku 596 täisealist suitsetajat, kuumutatava tubakatoote või e-sigareti kasutajat.

VEEV jätab hammastele oluliselt vähem plekke kui sigaretid*.

Allikas: Šveitsis elluviidud mittekliiniline laboriuuring hammastel ja kõige enam kasutatavatel hambakomposiitidel. Vastupidiselt tegelikele tingimustele ei puutunud hambad uuringu käigus kokku muude plekke põhjustavate ainetega, mis võivad tulemusi mõjutada.

VEEV eraldab sigarettidega võrreldes tunduvalt vähem kahjulikke keemilisi ühendeid.*

* Paljude kahjulike keemiliste ühendite (v.a nikotiin) taseme keskmine vähenemine võrreldes võrdlussigareti suitsuga.

VEEV-ist eralduv aur sisaldab sigarettidega võrreldes tunduvalt vähem kahjulikke keemilisi ühendeid.*

*Allikas: “Vähem kahjulikke keemilisi ühendeid” viitab kahjulikele kemikaalidele, mida ei tuvastata VEEV aurus, kuid mis on tuvastatavad võrdlussigareti suitsus. Vaata olulist teavet saidilt IQOS.com.

VEEV kasutab nutikaid digitaalseid juhtseadmeid, mis on disainitud vältimaks e-vedeliku ülekuumenemist, tagades järjekindlalt kahjulike keemiliste ühendite sisalduse vähenemist võrreldes sigarettidega.*

* Allikas: Paljude kahjulike keemiliste ühendite (v.a nikotiin) taseme keskmine vähenemine võrreldes võrdlussigareti suitsuga. Vaata olulist teavet saidilt IQOS.com.

VEEV eraldab sigarettidega võrreldes keskmiselt 95% vähem kahjulikke keemilisi ühendeid.*

* Allikas: Paljude kahjulike keemiliste ühendite (v.a nikotiin) taseme keskmine vähenemine võrreldes võrdlussigareti suitsuga. Vaata olulist teavet saidilt IQOS.com.

VEEV eraldab vähem lõhna kui IQOS koos HEETS’iga.*

*Allikas: 2019. aasta detsembris ja 2020. aasta augustis Ukrainas läbi viidud uuring, milles osales kokku 294 täisealist suitsetajat, kuumutatava tubakatoote või e-sigareti kasutajat.