Broneerimise ja teenuste reeglid

Veebisaidi kasutamine

Veebisait https://www.iqos.com/ ee.iqos.com  kuulub Philip Morris Estonia OÜ-le ja selle kasutamise tingimused on eraldi välja toodud (jaotis – Kasutustingimused). Kui kasutatakse asesõnu nagu „meie“, „meile“ ja „meid“, tähendavad need Philip Morris Estonia OÜ-d (ettevõtte rg-kood  10030798, asukoht Tartu mnt 43 / F.R. Kreutzwaldi 24, Tallinn, Eesti (edaspidi „Philip Morris“ või „Philip Morris Estonia“).

https://www.iqos.com/ee.iqos.com (edaspidi „veebisait“ või „ee.iqos.com“) ja veebisaidi kataloogis kuvatud tooted (edaspidi „tooted“) on mõeldud ainult üle 18-aastastele kasutajatele, kes on Eesti Vabariigi elanikud. Veebisaiti saavad täies mahus kasutada ja broneeringuid teha ainult veebisaidile registreerunud isikud (edaspidi „kasutajad“).

 

Broneerimise reeglid ja protseduur

 1. Veebisaidil broneerimine ei ole siduv leping ega ost, see on mõeldud [BR3] sujuvaks teenindamiseks müügikohtades.
 2. Veebisaidi jaotises „Broneeringud“ saate valida konkreetsed huvi pakkuvad tooted ja vormistada broneeringu. Pärast broneeringu esitamist saadetakse teile kinnitav e-kiri koos broneeritud toodete loeteluga, ajaga, millal need on saadaval ja broneerimiskoodiga.
 3. Kauplused, kust tooteid saab osta (nii IQOS-e ametlikud kauplused kui ka meie partnerkauplused), on loetletud siin: (link, kui see on saadaval) / veebisaidi jaotises „Broneeringud“. Kui konkreetses poes ei ole teie valitud toodet saadaval, saate seda otsida mõnest teisest poest.
 4. Broneeritud tooted hoitakse teile ostmiseks hetkeni, kuni te saabute isiklikult müügikohta. Kui otsustate tulla broneeritud toodete ostmiseks IQOS-e ametlikku poodi, võite taotleda eelisteenindamist, mis tagatakse sõltuvalt personali võimalustest.
 5. Broneeritud toodete ostmiseks valitud kauplusest tuleb näidata kinnitavat e-kirja ja/või SMS-iga saadud broneerimiskoodi.
 6. Kui te ei tule kauplusesse isiklikult ja broneeritud tooted ostab keegi teine, müüakse need ainult siis, kui see isik on täisealine ja kvalifitseerub toodete ostjaks. Pöörame tähelepanu, et broneerimiskoodi saab kasutada ainult üks kord.
 7. Veebisaidil olevaid tooteid, sealhulgas IQOS süsteeme (IQOS, laadur, puhastuskomplekt, USB-kaabel jne) ja seotud tooteid (näiteks kulumaterjale) saavad müügikohtadest osta ainult üle 18-aastased kasutajad, kes on veebisaidile registreerunud (IQOS-e kaupluse töötajad saavad sellega aidata), on tubaka- ja/või nikotiinitarbijad ning on Eesti Vabariigi elanikud.
 8. Veebisaidile registreerumisel ja selle kasutamisel peab kasutaja kinnitama, et on üle 18 aasta vana. Kuid seda kontrollitakse ka müügikohtades, nii et müügikohta saabudes peaksite olema valmis esitama oma isikut tõendava dokumendi. Samuti peate tagama, et ostetud toodet ei kasutaks alla 18-aastased isikud.
 9. Broneeritud tooteid hoitakse teile ostmiseks 14 päeva. Pärast eeltoodud perioodi möödumist broneering tühistatakse. Teile saadetakse teavitusi, kui broneerimisperiood on lõppemas ja kui broneering tühistatakse. Viimasel juhul saate teha uue broneeringu sõltuvalt toote saadavusest.
 10. Broneeringu saate igal ajal tühistada, avades veebisaidil oma konto jaotise „Broneerimine“.
 11. Philip Morris jätab endale õiguse igal ajal kataloogis olevaid tooteid muuta ja/või teatud tooted kataloogist või müügikohtadest müügilt kõrvaldada.
 12. Kui veebisaidil pole teisiti sätestatud, on ühe broneeringu (ja maksimaalselt viis sellist broneeringut kuus) raames broneeritavate toodete maksimaalne arv: 
  1. 1 IQOS komplekt või
  2. 1 IQOS süsteemi osa või
  3. mis tahes muu osa IQOS-est, selle süsteemist või osadest.

Iga kasutaja võib tooteid broneerida kuni 1000 euro eest kuus. Philip Morris võib igal ajal määrata ja muuta broneeritavate ühikute/koguste miinimum- ja maksimumkoguseid.

 1. Veebisaidil ee.iqos.com näidatud tooted on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. Veebisaidil ee.iqos.com broneeritud ja nii IQOS-e kauplustest kui ka meie partnerkauplustest ostetud toodete edasimüük on rangelt keelatud.
 2. Philip Morris ja meie partnerid teevad kõik endast oleneva, et tagada veebisaidil ee.iqos.com näidatud toodete optimaalne kättesaadavus müügikohtades ja tagada, et nende müügitingimused jäävad muutumatuks. Kuid võib juhtuda, et broneeritud toodet laos enam ei ole või et hinnakujundus või muud müügitingimused muutuvad broneerimisperioodi jooksul. Philip Morris teeb kõik endast oleneva, et teile saadetaks teavitus, millega Philip Morris teavitab broneeritud toote viivitusest, muutumisest või suutmatusest teha seda müügiks kättesaadavaks. Ülalnimetatud juhtudel saate broneeringu tühistada. Kuid Philip Morris ega meie müügipartnerid ei vastuta sellega seotud kahjude ega hüvitiste eest.
 3. Lisaks ei vastuta Philip Morris kahjude eest, mis võivad olla põhjustatud muu hulgas ja mitte ainult tulude kaotusest, andmete kaotamisest toodete ebaõige broneerimise/kättesaamatuse tõttu veebisaidi talitlushäirete tõttu, mis on põhjustatud Philip Morrise kontrolli alt väljas olevatest teguritest (nt viirused, kolmandate isikute või kasutajate tahtlikud tegevused, IT-taristuga seotud probleemid jms), muude kolmandate isikute (ebaseaduslikest) tegevustest, vääramatu jõu asjaoludest.

IQOS CARE PLUS

Nendega tingimustega nõustudes kinnitate, et kui omandate IQOS seadme (IQOS süsteemi või selle osa (hoidja või laadija), millele viidatakse kui seadmele), kehtivad teile järgmised IQOS CARE PLUSi tingimused.

Allpool esitatud IQOS CARE PLUSi tingimused jõustuvad ja vastavaid teenuseid pakutakse alates 14 detsembrist 2020.

1. Tingimuste kohaldamine/Kvalifitseerumine

  • Sul on õigus osaleda programmis IQOS CARE PLUS ainult juhul, kui: (i) oled täisealine seaduslik IQOS-e omanik; (ii) registreerisid oma konto veebisaidil ee.iqos.com, aktiveerisid konto täielikult (registreerumise kinnitamiseks klõpsasid lingile sulle saadetud e-kirjas, sisestasid sulle SMS-sõnumiga saadetud koodi ja kinnitasid oma vanuse kasutades veebimeetodeid või tegid seda meie kaupluses) ning linkisid seadme oma profiiliga; (iii) sinu peamine elukoht on riigis, kus pakutakse programmi IQOS CARE PLUS.
  • IQOS CARE PLUSi programmi kasutamine teie poolt on Philip Morrise äranägemisel ja me võime keelduda teie kasutamistaotlusest või võime lõpetada teie õiguse kasutada IQOS CARE PLUSi programmi mistahes põhjusel, sealhulgas juhul, kui rikute tingimusi.
  • IQOS CARE PLUSi programmis saavad osaleda alljärgnevad seadmemudelid:
       (a)  IQOS 2.4 Plus, IQOS 3 MULTI, IQOS 3 DUO või nende hoidjad ja laadijad;
    
  • Seadmel peab olema loetav ja kehtiv seerianumber.
  • IQOS CARE PLUSi programmi liikmelisus ja pakutavad teenused on ette nähtud isiklikult teile ning neid ei tohi üle anda kolmandatele pooltele.
  • IQOS CARE PLUSi programmi kasutamine teie poolt on seotud teie elukohariigiga. Kuna IQOS CARE PLUSi programm on saadaval ainult teatavates riikides, siis juhul, kui muudate oma elukohariiki, peate meid sellest teavitama ja oma uues elukohariigis IQOS CARE PLUSi programmiga liitumist uuesti taotlema.
  • Kõik IQOS Care PLUSi raames pakutavad teenused kehtivad lõpmatuseni – kuni seade on lingitud ee.iqos.com profiiliga, välja arvatud „Kahjukaitse“ (nagu on kirjeldatud allpool), mis kehtib ainult kuni 12 kuud, arvestades vastava toote ostukuupäevast või välismaalt soetatud seadme registreerimise kuupäevast enne IQOS-e turuletoomist Eestis, kui see on asjakohane.
  • Nende tingimuste rikkumise korral võib Philip Morris teie liikmelisuse IQOS CARE PLUSi programmis igal ajal lõpetada. Lisaks sellele võib Philip Morris teie liikmelisuse mis tahes põhjusel lõpetada, teatades sellest 30 päeva ette.
  • IQOS CARE PLUSi liikmelisus annab teile õiguse saada punktides 2 ja 3 (Teenused) täpsemalt kirjeldatud teenuseid.

2. Kahjukaitse

  • Kui teie seadmele tekivad juhuslikult kahjustused, mis mõjutavad seadme funktsionaalsust ning ei ole põhjustatud seadme teiepoolsest väärkasutusest või hoolimatust käitumisest (juhuslik kahjustus), võib teil olla õigus asendusseadmele vastavalt käesolevas punktis 2 kirjeldatule.
  • Te peate edastama kahjustunud seadme (sealhulgas kõik osad) Philip Morrisele ja teile antakse sama tüüpi IQOS asendusseade, mis on jõudluse ja töökindluse poolest uue seadmega samaväärne. Kui sama tüüpi IQOS asendusseade ei ole saadaval, pakutakse vahetamiseks funktsionaalselt vähemalt samaväärset IQOS seadet. Pärast asendamist jääb kahjustunud seade Philip Morrisele. Kui kahjustunud on ainult osa seadmest, nt hoidja või laadija, asendatakse ainult kahjustunud osa ja Philip Morrise omandusse jääb ainult seadme vahetatud osa.

 

  • Kahjukaitse piirangud
 1. Te peate võtma kõik mõistlikud ettevaatusabinõud oma seadme kaitsmiseks ning kasutama ja hooldama seadet vastavalt selle juhistele ning IQOS-e kasutusjuhendile. Selle nõude eiramisel puudub teil õigus saada asendusseade.
 2. Juhusliku kahjustuse korral on teil õigus saada iga registreeritud seadme kohta ainult üks asendusseade. Pärast esimese nõude lahendamist lõpeb selle programmipõhine kahjukaitse. Kuid teisi teenuseid saate oma seadme jaoks kasutada kuni liikmelisuse lõpuni.
 3. Teil ei ole õigust asendusseadmele, kui kohaldub mõni järgmistest asjaoludest:
  1. kahjukaitset nõutakse tootele, mis ei ole punktis 1 esitatud loendi kohaselt hüvituskõlbulik seade;
  2. kahju, mis on põhjustatud seadme kuritarvitamisest või väärkasutamisest või seadme tegelikust modifitseerimisest või ümberehitamisest või selle üritamisest, pingeimpulsist;
  3. seadmed seerianumbriga, mida on muudetud, mis rikutud või eemaldatud;
  4. seadmed, mida on avatud, hooldatud, modifitseeritud või muudetud Philip Morrise poolt volitamata viisil;
  5. teie seadme kadumine või vargus;
  6. teie seadme kosmeetilised kahjustused, mis ei mõjuta seadme funktsionaalsust, sealhulgas, kuid mitte ainult, peened mõrad, kriimud, mõlgid, murdunud plast portidel ja värvimuutus;
  7. tulekahju, üleujutuse või loodusõnnetuse, sõja, terrorismi või vääramatu jõu tagajärjel tekkinud kahju;
  8. rike, mis on tingitud kasutamisest koos ühildumatu tootega;
  9. kahjustused või talitlushäired, mis on põhjustatud vastava IQOS-e kasutusjuhendi juhiste eiramisest seadme kasutamisel või
  10. rike materjalide ja/või tootmise ja/või konstruktsiooni defektide tõttu; sellised rikked võivad siiski olla kaetud kas teie tarbijaõiguste või IQOS-e vabatahtliku garantiiga, mis kohalduvad täiendavalt, ilma et need piiraks ostukoha riigi tarbijakaitseseadustes sätestatud õigusi ja õiguskaitsevahendeid.
  • Kahjukaitse nõude esitamine
 1. Asendusseadme taotlemiseks peate toimima järgmiselt:
  1. teatama oma nõudest Philip Morris Estoniale, saates e-kirja aadressile info@iqos.ee võimalikult kiiresti ja hiljemalt 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil teie seadmele tekivad juhuslikud kahjustused, lisades järgmise teabe: (1) mõjutatud seadme seerianumber; (2) seadme kahjustuse olemuse, probleemide või põhjuste kirjeldus; (3) veateated ja (4) toimingud, mida tehti enne, kui seadmel tekkisid probleemid ning kõik teie poolt probleemi lahendamiseks tehtud sammud;
  2. Philip Morrise nõudmisel peate esitama oma seadme ostu tõendava dokumendi ja
  3. järgima muul viisil Philip Morrise tagastatavate seadmete autoriseerimisprotsessi.
 2. Te võite esitada nõude ka IQOS-e kauplustesse või IQOS-e klienditeeninduskeskuse kaudu, helistades tasuta numbril 800 2 900 (Eestis) ja esitades sama teabe, mida on kirjeldatud üksikasjalikult alapunktis a.
 3. Philip Morris kontrollib, kas teil on õigus asendusseadmele kooskõlas käesolevate tingimustega. Kui teil on õigus saada asendusseade, antakse see teile viie tööpäeva jooksul ühel järgmistest viisidest:
  1. kohaletoimetamine kulleriga – asendusseade saadetakse kulleriga teie märgitud aadressile ja selle saamiseks peate tagastama mõjutatud seadme Philip Morrisele/kullerile.
  2. b. Vastuvõtuteenus. Saad oma defektse seadme tagastada osalevasse IQOS-e kauplusesse (https://ee.iqos.com/et/kaupluseleidja) või osalevasse IQOS-e teeninduspunkti (https://ee.iqos.com/et/uudised) ning sulle antakse vahetusseade. 
  3. Ärge tagastage Philip Morrise tooteid ja tarvikuid, millele ei kohaldu asendamine kahjukaitse raames. Kui te tagastate sellised tooted Philip Morrisele, siis neid ei tagastata ja need hävitatakse.
  4. Kui soovite taotleda asendusseadet riigis, mis ei ole ostukoha riik, peate järgima kõiki kohaldatavaid impordi- ja ekspordiseadusi ning vastutate kõigi tollimaksude, käibemaksu ja muude seotud maksude ja tasude eest, mis võivad kohalduda.

3. Rahvusvaheline abi

  • Teil on juurdepääs rahvusvahelisele tasuta numbrile +800 2559 2559 (kui te ei saa ühendust, kirjutage kohalikule IQOS-e toele – kontaktid leiate aadressilt ee.iqos.com), kui reisite riikidesse, kus IQOS-t turustab Philip Morris või tema sidusettevõtted või volitatud partner. See teenus sisaldab veaotsingu abi kogenud IQOS-e konsultantidelt ja vajaduse korral teie seadme asendamist (i) juhusliku kahjustuse korral vastavalt käesolevatele tingimustele või (ii) IQOS seadme materjali- või tootmisdefektide korral eeldusel, et seadet on kasutatud vastavalt IQOS-e kasutusjuhendile ja IQOS-e vabatahtliku garantii voldikule.
  • Teenusevalikud, seadme kättesaadavus, reageerimis- ja tarneajad võivad riigiti erineda. See teenus ei mõjuta teie seadusest tulenevaid õigusi ja õigusi, mis tulenevad ostukoha riigis kehtivast IQOS-e vabatahtlikust garantiist.
  • Rahvusvahelise abi piirangud
 1. Punktis 2 (Kahjukaitse piirangud) sisalduvad piirangud kehtivad ka seadme asendamisel juhusliku kahjustumise korral rahvusvahelise abi raames.
 2. IQOS seadme materjali- või tootmisdefektidest tulenev asendamine eeldusel, et seadet on kasutatud vastavalt IQOS-e kasutusjuhendile, ei hõlma järgnevat:
  1. tavapärasest kulumisest põhjustatud kahjustused;
  2. kosmeetilised kahjustused (näiteks kriimud, mõlgid, purunenud plast jne);
  3. kahju, mis on põhjustatud väärkasutamisest, elektrilöögist, ebaõigest käsitsemisest, vedelikuga kokkupuutest või tulekahjust;
  4. rike, mis on tingitud kasutamisest koos ühildumatu tootega;
  5. kahjustused või talitlushäired, mille on põhjustanud katsed seadet avada, muuta või parandada kas kasutaja või tootja volitamata teenuspakkuja poolt; või
  6. kahjustused või talitlushäired, mis on põhjustatud IQOS-e kasutusjuhendi juhiste eiramisest seadme kasutamisel.
  • Nõude esitamine rahvusvahelise abi saamiseks
 1. Te peate toimima järgmiselt:
  1. teatama oma nõudest IQOS-e klienditeeninduskeskusele, helistades tasuta numbril +800 2559 2559 (kui teil ei õnnestu ühendust võtta, kirjutage kohalikule IQOS-e toele – kontaktid leiate aadressilt ee.iqos.com) võimalikult kiiresti ja hiljemalt seitsme päeva jooksul alates kuupäevast, mil teie seadmele tekkis juhuslik kahjustus või IQOS seadmel ilmneb materjali- või tootmisdefekt eeldusel, et seadet on kasutatud vastavalt IQOS-e kasutusjuhendile, lisades järgmise teabe: (1) mõjutatud seadme seerianumber; (2) seadme kahjustuse olemuse, probleemide või põhjuste kirjeldus; (3) veateated ja (4) toimingud, mida tehti enne, kui seadmel tekkisid probleemid ning kõik teie poolt probleemi lahendamiseks tehtud sammud;
  2. Philip Morrise nõudmisel peate esitama oma seadme ostu tõendava dokumendi.
 2. Philip Morris kontrollib, kas teil on õigus asendusseadmele kooskõlas käesolevate tingimustega. Kui teil on õigus saada asendusseade, antakse see teile viie tööpäeva jooksul ühel järgmistest viisidest:
  1. kohaletoimetamine kulleriga – asendusseade saadetakse teile kulleriga. Kahjustununud seadme peate saatma Philip Morrisele, andes selle kullerile üle;
  2. Vastuvõtuteenus – mõjutatud seadme saate tagastada osalevasse IQOS-e kauplusesse (https://ee.iqos.com/et/kaupluseleidja) või osalevatesse IQOS-e teeninduspunktidesse (https://ee.iqos.com/et/kust-leida/lietotajs/uzturesana) teile antakse asendusseade; (c) peate järgima kõiki kohaldatavaid impordi- ja ekspordiseadusi ning määrusi ning vastutate kõigi tollimaksude, käibemaksu ja muude seotud maksude ning tasude eest, mis võivad kohalduda.

4. Muud teenused

  • IQOS-e konsultant. Teil on ligipääs spetsiaalsele kaugkonsultandile, kes toetab teid IQOS-e kasutamisel. Ligipääs tagatakse Eestis tavapärasel tööajal (I–V 9.00–21.00; VI–VII 10.00–18.00).
  • Kiirvahetusteenus. Selle teenusega pakutakse teile seadme kiiret vahetamist kindla ajavahemiku* jooksul juhusliku kahjustuse korral ja/või juhul, kui teil on kehtiv nõue IQOS seadme materjali- või tootmisdefektide osas eeldusel, et seadet on kasutatud kooskõlas IQOS-e kasutusjuhendiga. Selle teenuse kasutamiseks kvalifitseerumise tingimused määrab Philip Morris. Seda teenust saab kasutada ainult teie asukohariigi (Eesti) valitud asukohtades/kanalites. Lisateabe saamiseks pöörduge IQOS-e klienditeeninduskeskuse poole: 800 2 900 (tasuta number).

* 1 tund ja rohkem, sõltuvalt teile lähima teeninduspunkti asukohast.

5. Teie kohustused.

 • Te nõustute järgmisega:
  1. mitte kuritarvitama IQOS CARE PLUSi programmi ja teenuseid;
  2. hoidma oma liikmekontot turvaliselt ja kindlalt;
  3. et asendamise korral muutub asendustoode teie omandiks ja toode, mis asendati, ettevõtte omandiks, kes tegi vahetuse; ning
  4. järgima kohaldatavaid seadusi.

6. Garantii/vastutuse piirang

 • Kuna teie liikmelisus IQOS CARE PLUSi programmis on tasuta, pakutakse seda „nagu on“ ja ilma igasuguse garantiita.
 • Philip Morris ei vastuta kohaldatavas seaduses kehtestatud maksimaalses ulatuses lepinguväliste (sealhulgas hooletusest või seadusjärgse kohustuse rikkumisest tulenevate), lepinguliste, vääresitluse, hüvitamise ega muul viisil otseste kahjude, saamata jäänud kasumi, müügi, tulude või säästude, ärilise kaotuse, firmaväärtuse ammendumise ja/või samalaadsete kadude või andmete või teabe kaotsimineku või rikkumise või puhta majandusliku kahju või mistahes erilise, kaudse või tuleneva kaotuse, maksumuse, kahjude, tasude või kulude eest, mis tekivad või tulenevad muul viisil teie liikmelisusest IQOS Care Plusi programmis või teenuste kasutamisest. Philip Morris ei vastuta käesolevas punktis kirjeldatud kahjude eest, isegi kui olete Philip Morrist teavitanud selliste kahjude võimalikkusest.
 • Mitte midagi selles lõigus ei välista vastutust, mida ei saa kohaldatava seadusega välistada.

7. Muud sätted

 • IQOS CARE PLUS ei ole kindlustuspoliis.
 • IQOS CARE PLUS on praegu tasuta.
 • Teie poolt meile edastatud isikuandmete töötlemise üksikasju on kirjeldatud meie privaatsusteatises, mis on saadaval  aadressil https://ee.iqos.com/et/privaatsusteatis
 • Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi. Kõik õigusvaidlused kuuluvad selle linna ainupädevusse, kus asub Philip Morrise registrijärgne asukoht.
 • Küsimuste, päringute ja kontaktteabe osas võtke meiega ühendust e-posti teel info@iqos.ee või helistage meile tasuta numbril 800 2 900.

 

Nende tingimuste muutmine

Võime käesolevaid tingimusi (ja muid privaatsuse lisateateid) aeg-ajalt uuendada. Teavitame teid muutustest, kui seadus seda nõuab.

Kui te ei nõustu järgima (või ei saa järgida) käesolevaid tingimusi, ei tohi te IQOS CARE PLUSi programmi tooteid hankida ega teenuseid kasutada.