Põlemisvaba kuumutamine

IQOS on Philip Morrise kõige arenenum suitsuvaba toode, mis elektrooniliselt kuumutab tubakat selle põletamise asemel, et vabaneks nikotiini sisaldav aur. See on täiskasvanud suitsetajatele mõeldud alternatiiv, kes tahavad tubakatarbimist tulevikus jätkata ilma ebamugavusteta nagu tuhk või suits. See pole mõeldud inimestele, kes on maha jätnud või pole varasemalt suitsetanud.

IQOS pole alaealistele. Palun vaata üksikasju Olulise Teabe alt.

USA FDA otsused, millega lubati turustada IQOS-t USAs teabega väiksema mõju kohta, julgustavad meid jätkama oma eesmärki asendada sigaretid teaduspõhiste suitsuvabade toodetega, kasutades selleks meie vastutustundlikke turundustavasid.

PMI turundustavad peavad alati järgima nelja järgmist põhimõtet:

1) turustame ja müüme oma tooteid ainult täiskasvanud suitsetajatele;

2) hoiatame tarbijaid meie toodete tervisemõjude eest;

3) meie turundus on aus, läbipaistev ja õige;

4) me järgime seadust.

MRTP tähendab muundatud riskiga tubakatoodet (Modified Risk Tobacco Product (MRTP)).

7. juulil 2020 andis USA Toidu- ja Ravimiamet (Food and Drug Administration (FDA)) loa turustada USAs IQOS-t ja kolme kuumutatavat HEETS tubakatoote varianti kui toodet, millega kaasneb väiksem kahjulike kemikaalide mõju. Sellest tulenevalt on IQOS esimene ja ainus tubaka kuumutamise süsteem, mida on USAs lubatud müüa kui muundatud riskiga tubakatoodet, millega kaasneb teave väiksema mõju kohta.

USA FDA otsused tehti pärast IQOS-e kohta käivate kõigi teaduslike tõendite ülevaatamist mitme aasta jooksul. Teadusliku ülevaatamise alustamise ja lõpetamise vahel esitas FDA 86 taotlustega seotud küsimust, paludes selgitusi või lisateavet.

Pärast teaduslike tõendite ülevaatamist IQOS-e kohta andis USA FDA loa IQOS-e turustamiseks, tehes järelduse, et:

•IQOS-e süsteem kuumutab tubakat, kuid ei põleta seda.

•Põlemise puudumine vähendab märkimisväärselt kahjulike või potentsiaalselt kahjulike kemikaalide teket.

•Täielik üleminek IQOS-ele vähendab kahjulike või potentsiaalselt kahjulike kemikaalide* mõju sinu organismile, ja selle teabe edastamine on asjakohane rahvatervise edendamiseks.

Oluline teave: IQOS ei ole riskivaba. See sisaldab nikotiini, mis tekitab sõltuvust.

*Allikas: FDA luba IQOS-süsteemi turustamiseks anti välja 7. juuli 2020.


USA FDA otsus lubada turustada IQOS-t teabega väiksema mõju kohta näitab, et võrreldes sigarettidega on IQOS põhimõtteliselt täiesti erinev toode. IQOS on parem valik täiskasvanutele, kes muidu suitsetamist jätkaksid. Vastupidiselt sigaretile kuumutab IQOS tubakat selle põletamise asemel. See vähendab märkimisväärselt kahjulike või potentsiaalselt kahjulike kemikaalide teket võrreldes sigaretisuitsuga.

Lisaks sellele näitavad teadusuuringud, et tavapärastelt sigarettidelt täielikult IQOS-süsteemile üleminek vähendab oluliselt organismi kokkupuudet kahjulike või potentsiaalselt kahjulike kemikaalidega*.

Oluline teave: IQOS ei ole riskivaba. See sisaldab nikotiini, mis tekitab sõltuvust.

*Allikas: PMI kolm kuud kestnud vähendatud kokkupuute uuringud, mis viidi läbi Jaapanis ja USAs reaalsusele lähedastes tingimustes. Nendes uuringutes mõõdeti kokkupuudet 15 kahjuliku kemikaaliga ja võrreldi IQOS-ele üle läinud suitsetajatel mõõdetud tasemeid nende suitsetajate omadega, kes olid jätkanud sigarettide suitsetamist.

Mõned inimesed arvavad, et filtri keskosa meie HEETS tubakapulgas sulab. Tegelikult ei ole see tõsi. Filtri keskosa on valmistatud maisivaigust, mis on taimne materjal. Filtris oleva materjali peamine roll on aerosooli jahutamine ja potentsiaalselt kahjulike kemikaalide absorbeerimine. Maisivaik töödeldakse õhukesteks lehtedeks ja seejärel vormitakse selliselt, et see jahutab filtrit järk-järgult pärast igat tõmmet. Kuidas siis filter tehtud on? Mais korjatakse ja see töödeldakse filtris kasutamiseks maisivaigupelletiteks. Filtri värvuse ja tekstuuri muutus pärast kasutamist on loomulik, kuna maisivaigu molekulid reageerivad algselt soojale aerosoolile, mis kulgeb läbi maisivaigu, samal ajal kui maisivaik jahutab auru ja eemaldab liigse vee. Ning kuna filter on valmistatud maisivaigust, on see kompostitav.

Kuigi IQOS eraldab sigarettidega võrreldes keskmiselt 95% vähem kahjulike kemikaale, siis sisaldab see siiski vähesel määral kemikaale. Enamgi veel, tubakapulgad sisaldavad nikotiini, mis on sõltuvust tekitav.

See tähendab, et IQOS on parem valik kui suitsetamine, sest praeguse teadusliku tõendusmaterjali põhjal on IQOSele üleminek sinu tervisele vähem ohtlik, võrreldes suitsetamise jätkamisega. Kui oled mures suitsetamise tervisemõjude pärast, siis on sinu parim valik tubaka- ja nikotiinitarbimisest täielikult loobuda.

Allikas: *IQOSe aerosoolis mõõdetud kahjulike ja potentsiaalselt kahjulike kemikaalide keskmise kontsentratsiooni vähenemise keskmine, võrreldes rohkem kui 1600 sigaretimargi suitsuga, mõõdetuna rohkem kui 40 riigis aastatel 2008–2017. Aerosooli- ja suitsukollektsioonid, mida teostatakse masinsuitsetamise režiimis Health Canada Intense. Vähenduste arvutused ei hõlma nikotiini.

Ei. IQOS ei ole suitsetamisest loobumise seade ega ole mõeldud suitsetamisest loobumiseks.

Kui oled mures suitsetamise tervisemõjude pärast, siis on sinu parim valik tubakatarbimisest täielikult loobuda.

Ei, IQOS ei tekita suitsu, sest selles ei põletata tubakat. See tekitab tubakaauru, mida näete IQOSe kasutamisel.
IQOS on meie mõistes parem alternatiiv sigarettide suitsetamisele kuna põletamise asemel see kuumutab tubakat. See pakub tubaka maitset ilma tule, tuha või sigaretisuitsuta, ning lõhnab vähem.   IQOS genereerib nikotiinisisaldusega tubakaauru keskeltläbi 95%* vähem kahjulike keemiliste ühendite tasemega võrreldes sigaretisuitsuga. Kui minna täielikult üle IQOS kasutamisele, siis on see tervisele vähem kahjulik kui suitsetamise jätkamine. IQOS ei ole riskivaba. See sisaldab nikotiini, mis tekitab sõltuvust. Kui tunned muret suitsetamisest tekkivate terviseriskide pärast, siis on parim valik tubaka ja nikotiinitoodete tarbimise lõpetamine.

Allikas: *IQOSe aerosoolis mõõdetud kahjulike ja potentsiaalselt kahjulike kemikaalide keskmise kontsentratsiooni vähenemise keskmine, võrreldes rohkem kui 1600 sigaretimargi suitsuga, mõõdetuna rohkem kui 40 riigis aastatel 2008–2017. Aerosooli- ja suitsukollektsioonid, mida teostatakse masinsuitsetamise režiimis Health Canada Intense. Vähenduste arvutused ei hõlma nikotiini.
Ei saa. IQOSe seade on loodud töötama ainult HEETSi tubakapulkadega ja vastupidi.

Ainult mõlema kasutamisega saad saavutada kuumutatava tubakasüsteemi täieliku mõju, mida on tõestanud PMI uuringud.

Kõik meie uuringud põhinevad IQOSe kasutamisel HEETSi tubakapulkadega.
Abi saamiseks võtke palun ühendust meie klienditeenindusega:

E-posti aadressil: info@iqos.ee