IQOS sotsiaalmeedia kontod: Kasutustingimused ja privaatsus

Arvatavasti oled sa siia jõudnud mõnelt meie ametlikult IQOS-e sotsiaalmeedia veebilehelt, nagu seda on näiteks IQOS-e klienditeeninduse veebiportaalid Facebook ja Instagram, mida IQOS kasutab brändikommunikatsiooniks, edaspidi kui rakendatav, nimetatakse ühisnimetajaga Sotsiaalmeedia kontod.

 

Sotsiaalmeedia kontod on mõeldud kasutamiseks täiskasvanud suitsetajatele, kes tahavad suitsetamise või mõne muu nikotiinitoote tarbimisega jätkata ning täiskasvanud IQOS seadme kasutajatele, kelle elukoht on Eestis. Meie Sotsiaalmeedia kontodega kokkupuutudes kinnitad sa, et vastad eespool nimetatud kriteeriumitele.

 

 

 

Kes me oleme?

Meie oleme Philip Morris International (PMI) ettevõtete grupi liikmed. Oleme ennast identifitseerinud sulle ja andnud enda kontaktid, veebilehel, kus antud kasutustingimused ja privaatsus (edaspidi nimetatud kui Tingimused) on avaldatud või ka vastavalt Sotsiaalmeedia kontol.

 

 

 

Kuidas sa antud tingimusi aktsepteerid?

Tegutsedes ükskõik, millisel meie Sotsiaalmeedia kontol nõustud sa antud Tingimustega. Sa nõustud ka järgima ükskõik, millise muu rakendatava platvormi kohaste kasutustingimustega (näiteks: Facebooki kasutustingimused, Instagrami kasutustingimused) (Facebook’s Terms of ServiceInstagram’s Terms of Use, jne.).

 

 

 

Head konversioonitavad ja meie teavituskohustus

Enne kui räägime sulle, mida sa peaksid või ei peaks meie Sotsiaalmeedia kontodel tegema, tahame sulle üht-teist IQOS-e kohta mainida.

 

PMI pakub kvaliteetset teaduslikult põhjendatud suitsuvabu tootevalikut, mis on paremad alternatiivid suitsetamise jätkamisele. Meie nägemus on, et meie suitsuvabad tooted asendavad tulevikus ühel päeval sigaretid.

 

 

 

1.       Sigaretisuitsetamine põhjustab tõsiseid haiguseid ning on sõltuvusttekitav. Küsimatagi on selge, et pari, mida iga suitsetaja teha saab, on tubaka- ja nikotiinikasutamise lõpetamine.

2.       PMI suitsuvabad tooted on mõeldud täiskasvanutele, kes muidu jätkaksid suitsetamise või muude nikotiinitoodete tarbimisega.

3.       Me ei paku PMI suitsuvabasid tooteid inimestele, kes pole kunagi kasutanud tubaka- või nikotiinitooteid, või kes on tubaka- ja nikotiinitoodete kasutamise lõpetanud. Meie suitsuvabad tooted pole mõeldud alternatiivina suitsetamise lõpetamisele ega ka lõpetamise tarbeks loodud.

4.       PMI suitsuvabad tooted pole riskivabad, ning sisaldavad nikotiini, mis on sõltuvust tekitav. Üleminek suitsuvaba toote kasutamisele on siiski parem alternatiiv kui suitsetamine.

5.       Me toetame enda täiskasvanud suitsuvabade toodete kasutajaid nende täieliku ülemineku teekonnal läbi harimise ja nõustamise.

6.       Et tarbijad saaksid täielikult aru suitsuvabade toodete erinevusest, peavad nad suitsetamise täielikult lõpetama ning kasutama vaid suitsuvabu tooteid.

7.       Alaealised ei tohiks tubakat või nikotiini üheski vormis kasutada.

8.       Rasedad või rinnaga toitvad naised, diabeetikud ja südameprobleemide või ülikõrge vererõhuga inimesed ei tohiks tubaka- või nikotiinitooteid kasutada.

 

 

 

 

Sinu panus

Me teostame regulaarset ülevaadet enda Sotsiaalmeedia kontodel, vastates ja edastades nii palju kasulikke nõuandeid kui me saame. Meil on hea meel, et sa oled meiega siin, me ootame tagasisidet ja huvitavaid vestluseid, kuid hoiame positiivset joont.

 

 

 

1.       Sa oled vastutav Sotsiaalmeedia kontole postitatava sisu eest ja me jätame endale õiguse eemaldada kõiki postitusi, mis sisaldavad:

       solvavat või vägivaldset keelekasutust;

       vihkavaid või diskrimineerivaid kommentaare seoses rassi, päritolu, religiooni, soo, puude, seksuaalse orientatsiooni või poliitiliste veendumustega;

       linke või kommentaare, mis sisaldavad lubamatut seksuaalselt sisumaterjali;

       üleastumist autoriõigusest või intellektuaalomandi õigusest;

       spämm, lingilantimine või viirusi sisaldavad failid, mis võivad kahjustada teiste inimeste arvutite või mobiilseadete toimimist;

       teatud gruppide ründamist või kommentaare, mis on mõeldud ahistama, ähvardama või isikut kiusama;

       reklaamiga peibutamine või konkurendipoolne promo;

       teave, mis on vale, ebaõige, eksitav või kuulujuttudel põhinev;

       konfidentsiaalne teave, isiklikud andmed või firmasaladused;

       kellegi teise isiku või organisatsioonina esinemine.

 

 

 

2. Me jätame endale üldise õiguse piirata kasutajatel IQOS-e Veebilehtedel postituste tegemist ja limiteerida kasutajate tegevust teatud valitud funktsioonide raames enda äranägemist mööda.

Me jätame endale õiguse keelustada või blokkida kasutajat, kes postitab eespool mainitud sisu ja kes korduvalt ebasobilikke postitusi teeb, või kui pole meie poolt teisiti otsustatud, või eemaldada kõiki postitusi meie Sotsiaalmeedia kontodel, kui me arvame, et see postitus pole kooskõlas meie Tingimustega või kõikide teiste rakenduvate platvormispetsiifiliste kasutustingimustega. Ning me pole kohtutatud sulle antud otsusest teatama.

 

 

Pea meeles, sinu ja teiste inimeste postitused ei esinda tingimata Philip Morris Internationali vaateid. Me ei võta vastutust ühegi sinu või teiste inimeste poolt jagatud sisu või lingi eest. Kui sa tahad seda veebilehte või selle sisu jagada enda kogukonnaga, tee palun kindlaks, et sinu postitusi nägevad inimesed on seaduslikus eas suitsetajad või täiskasvanud IQOS seadme kasutajad.

 

 

 

VASTUTUS JA LAHTIÜTLUS

Sa kasutad meie Sotsiaalmeedia kontosid omal riskil. Meie sotsiaalmeedia veebilehed on toimimiseks „nagu on“ ja „nagu saadaval“ kasutuspõhimõtetel. Kus võimalik, me võime piirata sinu ligipääsu meie Sotsiaalmeedia kontodele või nende funktsioonile või osale igal ajal. Me ütleme lahti igasugustest garantiidest, kas siis väljendatud või eeldatud, kaasa arvatud eeldatavad kaubanduslikud garantiid, kvaliteediga rahuolu, sobivus teatud eesmärgiks ja iga garantii, et materjal meie sotsiaalmeedia veebilehtedel pole rikkumine; et ligipääs meie veebilehele on alati katkematu või veavaba; et meie sotsiaalmeedia veebilehed on turvalised; või et meie sotsiaalmeedia veebilehtedel olev teave on täielik, täpne või ajakohane.

 

Kui keegi tekitab väite meie vastu seoses sinu tegevuse või panustega, hüvitad sa selle ja pead meid kahjutuks seoses kahjude, kaotuste ja igasuguste kuludega (sealhulgas mõistlikud õiguslikud tasud ja hinnad) seoses sellise väitega.

 

Rakendatava seaduse kohaselt ja ülimal määral, kinnitad, et saad aru ja oled nõus sellega, et me ei vastuta ühegi otsese, kaudse, juhusliku, erilise, jätkuva, karistatava või ühegi muu kahju eest seoses või tulemusena sinu kasutamisest või võimetusest kasutada meie sotsiaalmeedia veebilehti. Siia kuuluvad ka kahjud vigade eest, väljajätmised, katkestused, defektid, viivitused, arvutiviirused, sinu tulukaotused, andmekaotused, isikustamata ligipääs sinu andmetele ja ülekannetele ja nende teisendamine, ja teised materiaalsed ja mittemateriaalsed kaotused. Antud piirang rakendub olenemata sellest, kas kahjusid nõutakse lepingutingimustest lähtudes, hoolimatuse tulemusena või teisiti, ka siis kui meie või meie esindajad on olnud hoolimatud või neid on selliste kahjude eest hoiatatud.

 

 

 

Sinu privaatsus

Kui annad meile isiklikke andmeid meie Sotsiaalmeedia kontodel, töötleme me seda nagu kirjeldatud meie Privaatsusteatises.

 

 

Antud tingimuste muudatused

Me võime aeg-ajalt antud Tingimusi parandada ilma igasuguse teavituseta. Uusima teabega kursis olemiseks julgustame sind antud Tingimusi üle vaatama iga kord kui sa lähed meie Sotsiaalmeedia kontodele ja kasutad neid. Kui sa jätkad meie Sotsiaalmeedia kontode kasutamist, tähendab see, et oled Tingimuste muudatustega nõus. Kuupäev antud lehe päises näitab sulle, millal Tingimusi viimati uuendati.

 

 

Pädevus

Antud Tingimusi ja sinu tegevusi meie sotsiaalmeedia veebilehtedel juhivad Šveitsi seadused, ning sa nõustud tagasipöördumatult Lausanne, Šveitsi kohtu alluvusala alla kuuluvusega, ilma rahvusvahelise konfliktita seoses seadussätetega, ja kõrvale jätmata 1980 U. N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods seadust. Teisi tüüpe seadussuhteid juhib vastavalt antud rakenduvad reeglid.

 

 

Õiguste määramine, õiguste loovutamine, lahtiütlemine

 

 

 

PMI võib määrata oma õigusi ja kohustusi nende Tingimuste kohaselt seoses iga osapoolega igal ajal, ilma sind teavitamata, välja arvatud olukorras, kus see on seadusega nõutav, kuid see ei mõjuta sinu õigusi või meie kohustusi antud Tingustes. 

 

Meie võimetus antud Tingimusi kinnitada või neist rangelt kinnipidada ei ole õiguseks antud Tingimusi või PMI õigusi loovutada.

 

 

Täname lugemast. Palun naudi meie kogukonda!

 

Redigeerimine

Laaditud üles 14. detsembril, 2020.