Teadus ja visioon, millel IQOS põhineb.

IQOS on teaduse, tehnoloogia ja visiooni kombinatsioon.

science section science image_alt

Teadus.

Me usume teadusesse. Usume, et see võib muuta miljonite suitsetajate elu, kes muidu jätkaksid suitsetamist. Seetõttu alustasime koostööd teadlastega, et arendada vähem kahjulikke tooteid, millele sigarettide suitsetajad saaksid üle minna juhul kui nad ei soovi suitsetamisest loobuda. IQOS on uuenduslik elektrooniline seade, mis ei põleta tubakat, vaid kuumutab seda. See toodab tubakaauru, mis tagab tubakakogemuse ja sisaldab nikotiini. IQOS-e on välja töödanud ja seda hinnanud sajad teadlased ning insenerid PMI ülemaailmsetes teadus- ja arenduskeskustes Šveitsis ning Singapuris.

Testitud vastavalt kõrgeimatele standarditele.

IQOS on läbinud põhjalikud teaduslikud hinnangud, hetkeseisuga 18 mittekliinilist ja 10 kliinilist uuringut, milles on osalenud tuhandeid inimesi. Olemasolevad tõendid näitavad, et kuigi IQOS ei ole riskivaba, siis täielik üleminek IQOS-ele kujutab tervisele vähem riski, kui sigarettide suitsetamise jätkamine.

Täielik üleminek IQOS-ele on vähem kahjulik, kui suitsetamise jätkamine.*

Oluline teave: IQOS ei ole riskivaba ja sisaldab nikotiini, mis tekitab sõltuvust.

*Põhineb kogu IQOS-e kohta saadaoleval tõendusmaterjalil võrreldes suitsetamise jätkamisega. Vaadake olulist teavet veebilehelt IQOS.com

science section highest_standards lower_image_alt
science section highest_standards upper_image_alt

Miks on kuumutamine parem.

Maailm keerleb tehnoloogia ümber. Aastate jooksul on tehnoloogia teinud meie elu oluliselt paremaks ja muutnud oluliselt seda, kuidas me töötame, suhtleme ja reisime.

Teaduse ja tehnoloogia ühendamise abil töötasime välja parema alternatiivi suitsetamise jätkamisele.

IQOS pakub paremat tubaka kasutamise võimalust täiskasvanud suitsetajatele, kes muidu jätkaksid suitsetamist.

IQOS kuumutab mitte ei põleta tubakat, sest tubaka põletamisel eraldub suures koguses kahjulikke kemikaale.

Kuumutatav IQOS HeatControl™ tehnoloogia hoiab ära tubaka põletamise, mis tähendab, et võrreldes sigaretisuitsuga vähendab see märkimisväärselt eralduvate kahjulike kemikaalide arvu ja taset.*

Oluline teave: IQOS ei ole riskivaba.

*9 kahjuliku keemilise ühendi sisalduse vähendamine (v.a. nikotiin), mida Maailma Terviseorganisatsioon soovitab vähendada sigaretisuitsus. Vaadake olulist teavet veebilehelt IQOS.com

science section heating_better lower_image_alt
science section heating_better upper_image_alt

Kuumutamine.

Sigaretid põletavad tubakat, saavutades kõrge temperatuuri ja tekitades tuhka, tõrva ja suitsu, mis sisaldab palju kahjulikke kemikaale.

Teisest küljest kuumutab IQOS tubakat tunduvalt madalamal temperatuuril ilma seda põletamata, kasutades selleks kuumutuslabal põhinevat tehnoloogiat. IQOS kontrollib kuumutamist, et pakkuda tarbijale kvaliteetset tubakakogemust ilma suitsu ja tuhata ning võrreldes sigarettidega 95% madalama kahjulike kemikaalide sisaldusega*, mis teeb sellest parema valiku kui suitsetamise jätkamine.

Oluline teave: see tingimata ei võrdu riski vähenemisega 95%. IQOS ei ole riskivaba.

*„95% vähem” tähistab Maailma Terviseorganisatsiooni poolt vähendamiseks soovitatud 9 keemilise ühendi (v.a. nikotiin) keskmise taseme langust sigaretisuitsus. Vaadake olulist teavet veebilehelt IQOS.com

science section heating_technology upper_image_alt

Tubakaaur vs. suits.

IQOS-e tubakaaur on vähem kahjulik kui sigaretisuits. Selle tõestamiseks viisime läbi põhjaliku hindamisprogrammi, mis hõlmas kümmet aerosoolkeemia kliinilist uuringut (samuti 18 mittekliinilise uuringu andmeid). Kaasasime tuhandeid osalejaid USAst, Jaapanist, Suurbritanniast ja Poolast. Tõendid näitavad, et täielik üleminek IQOS-ele, kuigi see pole riskivaba, kujutab endas vähem ohtu kui sigarettide suitsetamise jätkamine.

Täielik üleminek IQOS-ele on vähem kahjulik, kui suitsetamise jätkamine*.

Oluline teave: IQOS ei ole riskivaba ja sisaldab nikotiini, mis tekitab sõltuvust.

* Põhineb kogu IQOS-e kohta saadaoleval tõendusmaterjalil võrreldes suitsetamise jätkamisega. Vaadake olulist teavet veebilehelt IQOS.com

Siseõhu kvaliteet.

Siseõhu kvaliteet viitab õhu kvaliteedile hoonetes, mis põhineb üldjuhul hoones viibijate tervise ja mugavuse tagamise põhimõttel. Temperatuur, niiskus ja saasteained on mõned tegurid, mis võivad mõjutada siseõhu kvaliteeti. Kuid inimeste kohalolekul ja sellistel tegevustel nagu toiduvalmistamine, koristamine või suitsetamine on tõestatult märkimisväärne mõju.

Oma teadmiste täiendamiseks ja IQOS-e mõju hindamiseks siseõhu kvaliteedile viisime läbi uuringud kontrollitud keskkonnaga ruumis, milles simuleeriti reaalse maailma tingimusi. Meie testimismeetodid on valideeritud ja ISO akrediteeritud.

Meie uuring näitab, et kuna IQOS ei põleta tubakat ja see ei tekita suitsu, ei mõjuta see negatiivselt siseõhu kvaliteeti.* See tähendab, et need vähesed ühendid, mille me kõigele vaatamata avastasime, olid väga madalates kontsentratsioonides ja nende tase oli oluliselt madalam, kui kehtivates õhukvaliteedi suunistes määratletud maksimaalne kokkupuutetase.

Oluline teave: IQOS ei ole riskivaba.

*PMI uuring, mis viidi läbi vastavalt ISO standarditele reaalse elu stsenaariume simuleerides ja mis põhines olemasolevate õhukvaliteedi suunistega kehtestatud piirnormidel.

science section indoor_air_quality lower_big_image_alt
science section indoor_air_quality upper_image_alt

Teadusmasin.

Kas teadsite, et töötasime välja masina, et näidata olulisi erinevusi sigaretis tubaka põletamisel tekkiva suitsu vahel võrreldes tubakaauruga, mis tekib tubaka kuumutamisel IQOS-es? Lisateabe saamiseks vaata teadusmasina videot.

Üleminek IQOS-ele.

Meie uuringud näitavad, et täielikult IQOS-ele üle läinud inimeste kogemused on võrreldavad nende omadega, kes jätkasid sigarettide suitsetamist*.

Lisateave meie teadusliku hindamise teekonna kohta.

Uuri

IQOS ei ole riskivaba ja selles edastatakse nikotiini, mis tekitab sõltuvust. Suitsetaja parim otsus on loobuda täielikult tubaka ja nikotiini tarbimisest.

*USAs ja Jaapanis reaalsetes tingimustes läbi viidud kolm kuud kestnud kliiniline uuring, milles osales 160 täiskasvanud suitsetajat.

science section switching_to_iqos lower_big_image_alt
science section switching_to_iqos upper_image_alt